VEGGELEMENTER


Åsulvsvei, Ås

Komplett enebolig med elementer produsert på fabrikken, satt sammen på byggeplass sammen med takstoler, vinduer og dører. Produsert novemeber/desember 2017, montert desember 2017/januar 2018.