VEGGELEMENTER


Gavelvegger

På et hus med saltak er gavlen det trekantede veggfeltet mellom de to takflatene ved enden av bygningskroppen. Gavlen er som regel en direkte fortsettelse husets endevegg, og denne kalles også gavlvegg.