VEGGELEMENTER


Yttervegger

Yttervegger skal fungere som klimaskjermer mot vær, vind, lyd og brann for å oppnå ønsket sikkerhet og innemiljø for de som er i bygningen. Veggkonstruksjoner utføres oftest som rene bindingsverkvegger eller vegger med murblokker, teglforblendete konstruksjoner eller en kombinasjon av disse.