VEGGELEMENTER


Bærevegger

En bærevegg er en av et reisverk som sørger for at konstruksjonen holder seg stabil. I et hus er det ofte ikke tiltsrekkelig at ytterveggene bærer vekten av alle etasjene, og det er derfor vanlig å ha et (eller flere) gjennomgående bjelkelag fra tak til kjellergulv, og vegger som utgår fra slike forsterkninger er bærevegger - altså vegger som sørger for at huset står stabilt.