VEGGELEMENTER


Bjelkelag

Bjelkelag er den bærende konstruksjonen i etasjeskillere av tre. Den vanligste dimensjonen er bjelker, eller sperrer på 48*198 mm med en senteravstand (cc) på 60 cm. Bjelkelaget må imidlertid dimensjoneres ut fra forventet egenvekt og nyttelast på etasjeskillet. Ved spennvidder over 4 m øker dimensjonene raskt og en må ofte legge bjelkene tettere. Med en vanlig husbredde på ca. 8 m må en dermed ha en understøttelse nær midten av bygget.